Haddehaneler
Demir-Çelik
Alüminyum
Çimento
Kireç
Alçı
Tuğla ve Seramik
İncineratör
Enerji ve Kazan Sanayii
Diğer Sanayi Kolları


Haddehaneler :
Haddehane sektörüne genel olarak bakıldığında, kütük ve sac hadde olarak iki grupta toplandığı, sektör üreticilerinin ise küçük, orta ve büyük ölçekli olarak gruplandığı gözlenmektedir. Sektörde kaldırma kirişli ısıl işlem fırını, Sabit tabanlı itme tipi fırınlar kullanılmaktadır. Firmamız sektörün refrakter malzeme ihtiyacının yanı sıra, yakma sistemleri, otomasyon, proje ve  uygulama hizmetleri talebini karşılamaktadır.

Demir - Çelik :
Demir - Çelik sektörünün refrakter ihtiyacı, ana gider kalemlerinde yer almaktadır. Bu nedenle refrakter performansı büyük önem taşımaktadır. Firmamız bu sektöre yönelik değişik kalite ve tipte refrakterler üretmektedir.

Alüminyum :
Alüminyum sektöründe tutma ve ergitme olmak üzere iki tip ergitme fırınının genel kullanımı görülmektedir. Proje ve uygulama tekniği olarak farklılıklar göstermekle beraber, refrakter ihtiyaçlarında paralellik söz konusudur. Firmamız sektöre yönelik olarak çözümler sunmaktadır.

Çimento :
Refrakterin yoğun kullanıldığı sektörlerden birisi olup, çalışma prosesi olan baca, seperatör, gaz kanalları, siklonlar, intikal ve kalsinatör, alev borusu, giriş cehennemlik ve soğutma bölgelerinde değişik tip ve kalitede refrakter uygulamalarımız mevcuttur.

Kireç :
Kireç sektöründe genel olarak dik, merz ve yamaç tipi fırın kullanımı görülmektedir. Fırınlardaki bölgelere uygun olarak sürtünme ve refrakterik özelliklerde çözümler bulunmaktadır.

Alçı :
Alçı sektöründe cehennemlik ve nozul uygulamalarında refrakter kullanımı görülmektedir. 

Tuğla ve Seramik :
Tünel fırın, mekik tipi fırın, hofman fırın ve vagon arabalarında bölgelerine göre değişik kalite ve tipte refrakter kullanımı bulunmaktadır. Firmamız sektöre yönelik proje, uygulama ve ürün hizmeti vermektedir.

Incinerator :
Sektör uygulamaları ülkemizde zayıf olmakla beraber, uygulamaları gerek ülkemizde gerekse gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artmaktadır. Yerli ve yabancı incinerator üreticileriyle ürün, hizmet ve proje bazlı işbirliği yapılmaktadır.

Enerji ve Kazan Sanayii :
Termik santrallerin baca, gaz kanalı ve kazanlarında başta olmak üzere, ağır sanayi, endüstriyel ve evsel ısıtma sistemlerinde değişik tipteki kazanlarda refrakter ürün, uygulama ve proje hizmeti verilmektedir.

Bu site tasarımdaki gücünü sade 'den almaktadır